Донет нови Правилник о документацији која се води о археолошким ископавањима и истраживањима


Датум: 13.05.2020.

Донет је нови Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима.

 

На основу члана 115. став 2. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др.закони и 99/11 – др.закон), којим је утврђено да министар културе прописује обрасце, садржај и начин вођења документације, односно дневника радова и друге документације о тим радовима, која се води о археолошким ископавањима и истраживањима, министар културе и информисања је донео Правилникa о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима.

 

Правилник је објављен 8. маја 2020. године у „Службеном гласнику РС“, број 67/2020 и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању („Службени гласник РС”, бр. 19/95 и 102/06).

           

 Правилник са обрасцима може се преузети са следећег линка:

http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/direktive/pravilnik-o-obrascima-sadrzaju-i-nacinu-vodjenja-dnevnika-radova-i-druge-dokumentacije-koja-se-vodi-o-arheoloskim-iskopavanjima-i-istrazivanjima.zip

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic