Јединствена листа дигиталних водича културних добара


Датум: 03.04.2019.

Министарство културе и информисања формирало је јединствену листу постојећих дигиталних водича у Србији са линковима ка платформама на којима су доступни. На овај начин, корисници ће моћи да приступе интегрисаној бази виртуелних водича и самим тим квалитетнијој презентацији непокретних културних добара која се налазе у склопу знаменитих места, просторно културно-историјских целина, археолошких налазишта, споменика културе као и покретних културних добара у музејима, музејским збиркама и галеријама.

Значај интеграције доступних информација на једном месту је вишеструка а од посебног значаја је за подизање свести о значају процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у информатичком друштву као и за јачање капацитета установа културе за креирање разноврсних туристичких понуда кроз пуну примену Смерница за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији.

Унапређење презентације, промоције и могућности претраживања мултимедијално-дигитализованог покретног и непокретног културног наслеђа које се постиже развојем и употребом апликација, платформи и других облика информационо комуникационих технологија у култури један је од основних циљева овог подухвата.

Специфични циљеви остварени формирањем јединствене листе су унапређење и развој метода и техника за презентацију дигитализованог културног наслеђа као и валоризација мултимедијалног културног наслеђа у сврху развоја културног туризма и стварања нове публике. Од посебног значаја за ширу базу корисника су унапређење сарадње међу установама културе, између привредног и јавног сектора, ради подизања квалитета и приступачности програма за различите друштвене групације али и развој напредних алата за дугорочне пројекте дигитализације културног наслеђа и употребу нових технологија у установама у свим фазама процеса дигитализације у култури које ће допринети континуираном раду на развоју културних навика и потреба друштва.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic