КОНКУРС МЕЂУНАРОДНОГ ФОНДА ЗА КУЛТУРНУ РАЗНОЛИКОСТ ЗА 2018. ГОДИНУ


Датум: 02.03.2018.

Унеско (UNESCO) је објавио 9. позив за аплицирање за средства Међународног фонда за културну разноликост (International Fund for Cultural Diversity – IFCD) (у даљем тексту Фонд), као и нову иницијативу у оквиру Фонда, у сарадњи са Сабрином Хо, под називом „Млађе од 40 оснажене: предузетнице јачају дигиталне креативне индустрије" (U40 Empowered: Women entrepreneurs powering the digital creative industries).

Први пут објављен је посебан позив у оквиру овог Фонда као додатна подршка младим предузетницама у дигиталним креативним индустријама „Млађе од 40: Оснажене“.

Фонд је формиран на основу члана 18, Конвенције о заштити и унапређењу културних израза (Унеско, 2005), у циљу њене имплементације у земљама у развоју.  Циљ оснивања Фонда је промовисање одрживог развоја и смањене сиромаштва у земљама које су приступиле Конвенцији, међу којима је и Република Србија од 2009. године, кроз подршку пројектима који подстичу појаву динамичног културног сектора, који пре свега предлажу нове мере културне политике и иновирају културне индустрије, или јачају постојеће.

Свака држава чланица Конвенције има право да подржи максимално четири пројекта (највише две апликације попуњене од стране јавних институција и највише две апликације из цивилног сектора). Национална комисија за Унеско у сарадњи са надлежним Министарством ће извршити евалуацију и одабир у складу са приоритетима културне политике. Коначну селекцију врши Унескова панел експерата на основу критеријума које је утврдио Међувладин комитет.

Све пројекте за конкурс „Млађе од 40: Оснажене“ директно ће евалуирати независни панел експерата формиран од стране Фонда, који ће одабрати пројекте а коначни избор донеће лично госпођа Сабрина Хо, млада предузетница из Макаа у области креативних индустрија која је и покретач овог позива.   Позив је креиран у циљу повећања могућности жена до 40 година старости да приступе финансирању, инфраструктури, опреми и могућностима копродукције у дигиталним креативним индустријама

Детаљније информације о Међународном фонду за културну разноликост могу се добити на интернет адреси http://en.unesco.org/creativity/ifcd као и информације о пројектима који су до сада подржани из Фонда у претходним позивима  http://en.unesco.org/creativity/ifcd/projects. Текст Конвенције 2005. можете преузети са: http://en.unesco.org/creativity/convention/texts, (оригинал) или на https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/2005ConventionOperationalGuidelinesSERBIAN.pdf (текст Конвенције са оперативним смерницама на српском језику)

За сва специфична питања у вези са конкурсом, можете се директно обратити и Секретаријату УНЕСКО на: ifcd.convention2005@unesco.org 

У Србији контакти су следећи:

Ивана Зечевић, контакт тачка, Министарство културе и информисања (ivana.zecevic@kultura.gov.rs);

Немања Грбић, генерални секретар Националне комисије за Унеско (nemanja.grbic@mfa.rs);

Вук Вукићевић, контакт тачка, Завод за проучавање културног развитка (vuk.vukicevic@zaprokul.org.rs);

Бојана Субашић, истраживач, Завод за проучавање културног развитка (bojana.subasic@zaprokul.org.rs; тел: 011/2910-704)


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic