Конкурс за средства Фонда за културну разноликост 2017.


Датум: 13.03.2017.

Унеско је објавио позив за пријаве за финансирање пројеката из средстава Међународног фонда за културну разноликост (у даљем тексту Фонд), који је формиран на основу члана 18. Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Унеско, 2005.) Република Србија је Конвенцију ратификовала 2009. године. и налази се међу земљама које испуњавају услове за пријављивање налази се и Србија.

Фонд подржава пројекте којима се подстиче  проширење динамичног културног сектора, нарочито кроз активности које омогућавају увођење и/или разраду политика и стратегија које утечу на стварање, производњу, ширење, дистрибуцију и приступ разноликости културних израза, као и оснаживање институционалних инфраструктура које потичу одрживе локалне и регионалне културне индустрије.

Програми/пројекти који нису прихватљиви за аплицирање код Фонда су они чији је циљ покриће дефицита, враћање дуга или плаћање камате, односе се искључиво на продукцију културних израза и/или текућих активности, односе се на активности физичке изградње/обнове објеката.

Од пре две године односно 6. циклуса подршке, заинтересоване установе и организације невладиног сектора саме пријављују своје пројекте искључиво  преко онлајн платформе  https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply-call

Конкурс ће бити отворен до 14. априла 2017. године, а након тога ће бити организован даљи процес предселекције пројеката од стране Националне комисије за Унеско и фокалне тачке Конвенције (МКИ) и то до 15. маја 2017. године https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/selection-procedure

Складно прописима које налаже конкурс, за средства Фонда за и ове године из Републике Србије могу аплицирати и међународне невладине организације могу наћи на следећем линку  https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/who-can-apply

Оперативне смернице за коришћење средстава Фонда можете пронаћи на: http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/selection-procedure

За сва специфична питања око апликационог процеса, можете се директно обратити и Секретаријату Унеска путем мејла:  IFCD.Convention2005@unesco.org и/ или Ивани Зечевић, шефу Одсека у Сектору за Међународну сарадњу и европске интеграције у области културе на телефон: 3398 908 или путем мејла ivana.zecevic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic