Министарство културе и информисања помаже рад Задужбине Илије М. Коларца

  •  
  •  


Датум: 07.04.2017.

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић и управница Задужбине Илије М. Коларца Јасна Димитријевић потписали су Уговор о суфинансирању текућих расхода и издатака у 2017. години, према којем ће Министарство културе и информисања у 2017. години издвојити 4,8 милиона динара у једнаким месечним ратама за функционисање ове установе.

Уговор је потписан у складу са чланом 77. Закона о култури, којим је прописано да Република Србија може суфинансирати текуће расходе и издатке установа и других субјеката у култури који се не финансирају редовно из њихових буџета, ако својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана на одговарајућем подручју.

Исти члан закона прописао је да установе културе уз захтев за суфинансирање подносе извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за наредних пет година. Такође, висина средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака установа и других субјеката у култури не може премашити износ од 45 одсто од укупних текућих расхода и издатака установе чији се расходи и издаци суфинансирају. Закон предвиђа и да се посебни уговори о суфинансирању закључују у трајању од једне године.

Задужбина Илије М. Коларца у фебруару ове године обратила се Министарству културе и информисања са захтевом за суфинансирање текућих расхода и издатака у 2017. години. С обзиром да Задужбина Илије М. Коларца спада у ред установа које својом делатношћу и континуитетом у представљању и промоцији културе и науке на достојан начин задовољавају потребе грађана Београда и Србије, те имајући у виду да „Коларац“ својим програмским активностима развија и промовише друштво знања и најважније вредности српске науке и уметности, као и да се Задужбина не финансира редовно из буџета Републике Србије, Министарство културе и информисања одлучило је да помогне рад ове установе од великог значаја за српску културу.

Између осталог, уговором је предвиђено да Задужбина Илије М. Коларца одобрена средства наменски користи и да Министарству доставља редовне месечне и годишњи извештај, као и да Министарству омогући увид у документацију у вези са уговором.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic