Министарство културе и информисања: Конкурсно финансирање законито и без дискриминације


Датум: 08.02.2017.

Министарство културе и информисања жали због произвољних тврдњи у саопштењима Независног удружења новинара Србије (НУНС), Независног друштва новинара Војводине (НДНВ) и Асоцијације медија, по којима се поред осталог тврди да је изменама неких прописа омогућено да телевизије немају „ограничење максималног износа у добијању помоћи путем конкурса за јавно информисање”.

Приликом изношења агрумената НУНС и НДНВ позвали су се на члан 17. Закона о јавном информисању и медијима, по којем се средства на расписаним конкурсима додељују „на основу принципа о заштити конкуренције без дискриминације”, али не и на чињеницу да је случајно или намерно изостављен део члана 17. Закона  који прописује да ће се средства за остварење јавног интереса у области јавног информисања распоредити путем јавних конкурса и појединачним давањима и на „основу принципа о додели државне помоћи”.

Министарство културе и информисања је, у складу са прописима којима су регулисана правила за доделу државне помоћи, затражило мишљење од Комисије за контролу државне помоћи у вези са Конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за телевизије у 2017. години и добило решење да се ради о дозвољеној државној помоћи. Наведено решење је донето у складу са Законом о контроли државне помоћи и подзаконским актима донетим на основу њега.

Утисак је да део медијске заједнице није спреман да прихвати законска решења за која се принципијелно залагао током израде сета медијских закона, односно да законска решења прихвата само делимично и у мери у којој им одговара. Намеће се дилема да ли би позитивно решење захтева Асоцијације медија о давању олакшица за увоз робе неопходне за производњу штампаних медија и смањење ПДВ-а за штампу био пример дискриминације у односу на електронске медије.

Министарство културе и информисања подржава предлоге којима ће се олакшати и поправити тежак положај медија у оквиру политике коју спроводи Влада и важећих прописа. Истовремено, Министарство културе и информисања подржава оптимизацију законских решења за која се залажу и Асоцијација медија и медијска заједница а која треба да поправе тежак положај медија.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic