Новa европскa агенда за културу


Датум: 01.06.2018.

Европска комисија усвојила је Нову европску агенду за културу којом се препоручује

 • коришћење потенцијала културе и културне разноликости за изградњу социјалне кохезије и благостања, кроз подстицање учешћа у култури, мобилности уметника и заштиту наслеђа;
 • подстицање запошљавања и раста у културном и креативном сектору кроз промоцију уметности и културе у образовању, јачањем релевантних вештина и подстицањем иновација у култури и
 • јачање међународних културних односа коришћењем потенцијала културе за подстицање одрживог развоја и мира.

Такође је предвиђено више од 25 акција у оквиру пет димензија, које укључују:

Социјалну

 • Нови програм за мобилност уметника у оквиру Креативне Европе
 • Активности везане за социјалну инклузију кроз културу, укључујући и за избеглице и мигранте
 • Пројекат за развој културних и креативних простора у градовима широм Европе
 • Истраживање о утицају културе на здравље и благостање

Економску

 • Подстицање уметничког образовања
 • Мастер курсеви из креативности за заинтересоване универзитете
 • Дијалог са културним и креативним сектором, укључујући музику и аудиовизуелне делатности

Међународну

 • Повећана подршка култури у земљама Западног Балкана, Источног партнерства и афричким  карипским и пацифичким земљама
 • Покретање Европских кућа културе у партнерским земљама

 

Културно наслеђе

 • Два нова Акциона плана: у вези са политичком наслеђем Европске године културног наслеђа 2018 и борбом против незаконите трговине културним добрима
 • У будућим програмима ЕУ, укључујући и кохезиону политику, развој принципа квалитета за рестаурацију и конзервацију културног наслеђа

Дигитализација за културу (Digital4Culture)

 • Стварање центара за дигитализацију наслеђа широм Европске уније
 • Нова Недеља ЕУ филма како би се европски филмови учинили доступним школама широм Европе
 • Нова пан-европска мрежа Дигиталних креативних хабова
 • Менторски програми за професионалце из аудиовизуелне области, посебно жене

Саопштење Комисије о Новој европској агенди за културу доступно је на линку: https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/commission_communication_-_a_new_european_agenda_for_culture_2018.pdf


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic