Објављена публикација


Датум: 27.02.2018.

У оквиру пројекта Министарства културе и информисања Risk Disaster Management in the field of Cultural heritage (Управљање ризиком од катастрофа у области културног наслеђа) који је подржан је у Програму партиципације Унеска 2016-2017, преведена је на српски језик и штампана у 1000 примерака Унескова  публикација Управљање ризицима од катастрофа за светску баштину.

Приручник о светској баштини има за циљ унапређење заштите културног наслеђа у области управљања ризицима од катастрофа. Такође, приручник указује на потребу подизање свести о обиму ризика повезаног са катастрофама, уз приказ методологије  за идентификовање, процену и смањење ризика.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic