Одговор Александра Гајовића на НУНС-ово саопштење “Поново незаконит конкурс Министарства: Два милиона државном листу Новости”


Датум: 31.07.2019.

Независно удружење новинара Србије (НУНС) објавило је саопштење у којем поставља питање зашто се јавним новцем финансира Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД који је, како наводе “готово потпуно у државној својини иако то недвосмислено забрањује Закон о јавном информисању и медијима којим је уређено буџетско суфинансирање медијских пројеката”.

Уједно у саопштењу НУНС-а посебно се наглашава да је тема пројекта “’Осам векова Српске православне цркве’ пре историографско-културни, него медијски пројекат, уз то преамбициозан за ‘извештавање’ таблоидних новина”, што је као констатација фрапантно непознавање основних медијских појмова. 

Напомињемо да се Министарство културе и информисања у потпуности придржава Закона о јавном информисању и медијима током процеса спровођења Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања.

Члан 21 Закона о јавном информисању и медијима гласи: “Право учешћа на конкурсу има: издавач медија који је уписан у регистар медија; правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија. Право учешћа на конкурсу из члана 18. став 1. тачка 2) овог закона има свако правно лице, односно предузетник, изузев лица предвиђена чланом 44. став 1. овог закона. Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода”.

Из поменутог члана јасно је да право учешћа на конкурсима Министарства немају медији који се финансирају из јавних прихода и указујемо да се Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД не финансира из јавних прихода што значи да су имали право учешћа на Конкурсу Министарства. Сваки други став или одлука би била груба дискриминација наведеног медија.

Најзад, осим што НУНС себи дозвољава да по свом нахођењу тумачи поменути члан Закона о јавном информисању и медијима и при том сасвим произвољно тумачи шта јесте, а шта није информација или тема од јавног значаја за грађане Републике Србије, ово Удружње се уопште не бави питањем, а требало би, квалитета самог пројекта Вечерњих Новости, као ни легитимношћу петочлане конкурсне комисије Министарства културе и инфромисања, која је једногласно донела одлуку о суфинансирању пројекта ”Осам векова Српске православне цркве”, о чијој важности, верујемо, не би трошили речи.   

Александар Гајовић

државни секретар


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic