Одржана радионица " Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа"

  •  
  •  


Датум: 08.11.2019.

У оквиру реализације пројекта Министарства културе и информисања Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа-друга фаза, који је подржан у Програму партиципације УНЕСКО-а 2018-2019, одржана је радионица (05. новембар 2019. године) у Нештину/Хотел Цептор Андревље, на тему: Израда Процене ризика од катастрофа и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Комплекс музеја на отвореном у формирању – Кућа Савића у Нештину.

Радионици су присуствовали представници надлежних министарстава, стручњаци из надлежних установа заштите културних и природних добара, представници Општине Бачка Паланка и Културног центра Бачка Паланка, представник Националног парка Фрушка гора, представник агенције Развојно иновациони систем, специјализоване за истраживања и унапређења знања и праксе у области смањења ризика од катастрофа.

У оквиру реализације радионице представљено је стање и положај објеката у оквиру целине музеја на отвореном  у контексту изложености ризицима од елементарних непогода и других опасности, а у циљу сагледавања оквира у коме ће се израђивати Процена ризика од катастрофа и Планови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Спровођење пројекта Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа-друга фаза, поред радионице у Нештину, обухватило је до сада и реализацију радионице у манастиру Студеница. У току је припрема радионице у Галерији Матице српске, као  и израда докумената који се односе на план управљања ризицима за три наведена културна добра.

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic