Отворено Поглавље 26 – Образовање и култура


Датум: 28.02.2017.

У оквиру процеса преговора за приступање Републике Србије Европској унији  у Бриселу је на Петој међувладиној конференцији ЕУ-Србија отворено и привремено затворено Поглавље 26 – Образовање и култура.

У домену образовања и културе не постоји обавеза усклађивања домаћег са законодавством ЕУ,  јер у ни у оквиру Европске уније не постоји јединствен приступ овим областима.

Област културе првенствено је у надлежности држава чланица.

Најважнија правна тековина ЕУ у области културе је Конвенција Унеска о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005). Европска комисија прати оквир културне политике кроз призму заштите и промовисања разноликости културних израза. Такође, мери се и учешће Србије у програму „Креативна Европа”.

Србија ће наставити да развија своју културну политику, укључујући нормативни и институционални оквир, са нагласком на стварању нових и иновативних партнерстава са организацијама цивилног сектора, заштити и промоцији културне разноликости кроз развој креативних и културних индустрија, и већој подршци културним изразима и уметничком стваралаштву, у складу са циљевима Конвенције Унеска из 2005. године.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic