Подстицање регионалног развоја кроз “Културне руте - Routs4U„


Датум: 04.07.2018.

У оквиру заједничког програма Европске комисије и Савета Европе „Routs4U“ објављен је позив за подношење предлога пројеката у циљу јачања одрживог регионалног развоја у једном или у макрорегионима Европске уније (Јадранскo - јонски, Алпски, Балтички и Дунавски) у оквиру програма  Културне руте Савета Европе.

Позив је усмерен на ширење понуде брендираних производа, малих и средњих предузећа, локалних произвођача, занатлија, уметника итд, а који су повезани са сертификованим Културним рутама Савета Европе у наведена четири макрорегиона.

Такође, усмерен је и на стварање одрживих и иновативних туристичких понуда фокусирајући се на специфичне потребе локалног подручја, прекограничних регија или макрорегије, као и на коришћење посебних, повлашћених карата Културних рута које се односе на попусте и погодности за њихове носиоце, у најмање једном од четири макрорегиона Европске уније.

Спроведене активности подстаћи ће локалне економије на иновативан начин и допринеће видљивости ова четири макрорегиона. Такође, подржаће одрживи развој у области  креативних  индустрија и сектора туризма; унапредиће сарадњу у области културе између локалних, националних и међународних актера, у складу са начелима Оквирне конвенције Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво - Фаро конвенција.

Подносиоци предлога пројеката могу бити тела и институције које су део мреже Културне руте Савета Европе.

Рок за пријаву је 31. август 2018. године, период имплементације траје од 1. новембра 2018. године до 1. јула 2019. године, а биће додељено осам грантова у максималном износу од 10.000 евра.

Детaљне информације о позиву, као и апликациони формулари могу се наћи на следећем линку: https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/-/routes4u-grant-system-call-for-proposals.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic