Раписан Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва


Датум: 04.01.2019.

Министарство културе и информисања расписало је данас Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2019. години.

Конкурс је објављен у дневним новинама „Политика“ и на сајту Министарства културе и информисања и отворен је до 4. фебруара 2019. године.

Право учешћа имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Подносилац пријаве је обавезан да достави уредно попуњен и оверен формулар за пријаву на конкурс, у оквиру кога је детаљан опис пројекта, детаљно разрађен буџет пројекта, као и подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта, у пет примерака за све области.

На сајту Министарства могу се преузети формулари за учешће на конкурсу, у зависности од области за коју се пријављује.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic