Саопштење Секретаријата Министарства културе и информисања


Датум: 13.02.2020.

Поводом више иступа у медијима Дејана Ристића на тему конкурса за избор кандидата за управника Народне библиотеке Србије, Секретаријат Министарства културе и информисања, надлежан за правне и опште послове, дужан је да у циљу истинитог и објективног информисања јавности укаже на тенденциозне и нетачне тврдње које је у тим иступима износио и узнемиравао јавност.

Поступак за избор управника Народне библиотеке Србије спроведен је у складу са одредбама Закона о култури и Статута Народне библиотеке Србије, потпуно транспарентно и без иједне жалбе на ток поступка.

Управни одбор Народне библиотеке Србије расписао је јавни конкурс, који је објављен на прописан начин у медијима и службеним гласилима. У току поступка утврђивања листе кандидата ниједно од лица које је конкурисало, па тако ни господин Ристић, није уложило приговор или жалбу на рад Управног одбора Народне библиотеке Србије, ток поступка или на одлуке које је у одређеним фазама овог поступка Управни одбор доносио. Исто тако, Секретаријату Министарства културе и информисања није поднет ниједан захтев за достављање информација од јавног значаја у вези са спроведеним конкурсом, тако да нема говора о томе да је неко чак био и у прилици да поступа на нетранспарентан начин или да „тајно“ поступа, односно „навигује“ поступак, како Ристић измишља.

Уједно, из увида у припадајућу документацију коју је уз листу кандидата Управни одбор Народне библиотеке Србије доставио Министарству, видљиво је да је Управни одбор Народне библиотеке Србије радио у пуном саставу, што значи да је свим седницама присуствовао и у доношењу одлука учествовао и члан из реда запослених, као и председник и преостала три члана Управног одбора.

Напомињемо да је Управни одбор Народне библиотеке Србије једногласно донео Образложени предлог листе кандидата за избор управника, с мишљењем о стручним и организационим способностима свих кандидата.

Управни одбор се у конкурсном поступку мериторно бавио проценом кандидата са аспекта свих прописаних и релевантних услова и околности, и сагледавајући све елементе упутио је Министарству адекватан Образложени предлог листе кандидата за избор управника Народне библиотеке Србије са потпуном конкурсном документацијом на даљи поступак и упућивање Влади предлога за именовање ради разматрања и одлучивања.

Своје евентуално разочарање исходом конкурса Дејан Ристић не би требало да увија у неистине и злобне манипулације.

 

Игор Јовичић, секретар Министарства културе и информисања


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic