Састанак представника Министарства културе и информисања са представницима Европа ностре


Датум: 06.05.2019.

На састанку представника Министарства културе и информисања и представника „Европа ностре”, који су изнели резерве у вези са изградњом гондоле, указано је на значај Калемегданске тврђаве и на пуну пажњу која је посвећена заштити њеног историјског, архитектонског и археолошког наслеђа, као и на то да су досадашње активности спроведене у складу са Законом о културним добрима.

Представницима „Европа ностре” предочено је и то да ће на предметној локацији бити обављена заштитна археолошка ископавања, а да ће истраживања обавити сарадници Научноистраживачког пројекта за Београдску тврђаву у складу са прописима која се односе на заштиту културних добара.

Према речима представника Министраства, археолошка истраживања почеће када буду прибављене све одговарајуће дозволе од стране Инвеститора и пре почетка грађевинских радова.

Истакнуто је да ће након обављених археолошких ископавања бити извршена валоризација откривених непокретних археолошких остатака, који ће према важећим законским одредбама и доброј пракси бити сачувани, конзервирани и презентовани.

Када отпочну археолошка ископавања и истраживања, као и изградња гондоле, Министарство културе и информисања ће, у складу са чланом 127. Закона о културним добрима, са стручњацима из Републичког завода за заштиту споменика, вршити надзор над радовима који се спроводе и контролисати испуњеност прописаних услова, све у циљу очувања значајног културног наслеђа које представља Калемегданска тврђава.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic