Савети националних мањина подржали иницијативу Министарства културе и информисања за измену Закона о јавном информисању и медијима


Датум: 30.03.2017.

Представници савета националних мањина подржали су иницијативу Министарства културе и информисања да изменама Закона о јавном информисању и медијима буде прописан минимални износ средстава који локалне самоуправе треба да издвајају из свог буџета за пројектно суфинансирање медија, а који не би требало да буде мањи од 1 одсто укупног буџета општина и градова.

На састанку одржаном у Министарству културе и информисања усаглашен је став да би изменама закона требало да се пропишу обавезни рокови за расписивање конкурса за пројектно суфинансирање медија од стране локалних самоуправа, како би сви медији, па и они на језицима националних мањина, на почеку буџетске године располагали средствима за реализацију пројеката од јавног значаја.

Представници савета националних мањина предложили су да се формира редакција на мањинским језицима у оквиру РТС и затражили подршку Министрарства културе и информисања у праћењу законске обавезе по којој приватизовани медији морају да поштују програмску шему и након приватизације.

Како је истакао државни секретар за информисање и медије Нино Брајовић, у 2016. години за медије који информишу на језицима националних мањина из републичког буџета и буџета АП Војводине издвојено је више новца него за све остале медије, не рачунајући буџетска издвајања за јавне сервисе.

„Мањинским медијима припало је око 305.000.000 динара а свим осталим медијима 215.000.000 динара, што значи да је за пројектно суфинансирање медија на језицима националних мањина издвојено 33 одсто више средстава у односу на остале медије. Тај тренд биће настављен и ове године, уз настојањe да издвајања расту у складу са повећањем буџета Министарства, чиме ћемо наставити да поштујемо високе стандарде када је реч о информисању и положају националних мањина“, казао је Брајовић.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic