Смернице за успостављање ефикасног дигиталног наступа и представљања установа културе у Р.Србији


Датум: 23.12.2019.

Министарство културе и информисања, у оквиру приоритета културне политике, бриге о српском језику и писму, али и у оквирима свеобухватног увођења система културе у дигиталну сферу, у уторак, 24. децембра 2019. године, у прес сали МКИ, Влајковићева 3, Београд, са почетком у 11 часова, организује конференцију под називом „Смернице за успостављање ефикасног дигиталног наступа и представљања установа културе у Р. Србији“ која треба да осветли актуелну проблематику дигиталног наступа и представљања институција културе у Р. Србији и понуди решења која могу да допринесу унапређењу постојећег стања.

На конференцији ће бити размотрене следеће теме: основне стратегије наступа установа културе на интернету; значај дигиталне комуникације са корисницима; значај коришћења национаног доменског простора; употреба електронске поште у званичној комуникацији; место и улога друштвених мрежа у представљању и наступу установа кутлуре; значај мултимодалних и машински читљивих садржаја за дигитално представљање и наступ установа културе.

Кроз отворен међуинституционални дијалог, анализираће се постојеће улоге и одговорности у овој области, мапирати изазови и предложити могућа решења како би се олакшала будућа сагледавања ове сложене проблематике.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic