Стратегија европске баштине 21. века


Датум: 24.04.2018.

Базирана на кључним вредностим Савета Европе, Стратегија европске културне баштине за 21. век тежи да подстакне и олакша примену конвенција везаних за наслеђе кроз заједнички и уједначен приступ културној баштини и његовом управљању.

У фебруару 2017. године, усвојене су Препоруке за државе чланице о Стратегији европске културне баштине за 21. век .

Како би се креаторима политике, заинтересованим странама и грађанима помогло да разумеју Стратегију 21 осмишљена је страница https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21 на којој  се могу пронаћи:

  • Три компоненте Стратегије 21 (социјална, територијална и развојна, и знање и образовање)
  • Списак препорука за сваку компоненту;
  •  Преглед изазова са којима се сучавају приликом спровођења препорука
  •  Примери добре праксе  за сваку од препорука

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic