КАЛЕМЕГДАН

Андрић је своје шетње Београдом завршавао на Калемегдану, с ког се пружа видик на раскрсницу река Саве и Дунава и ведуту града. Његов роман Госпођица почиње речима:

"Небо је над Београдом пространо и високо, променљиво и увек лепо; и за летњих олуја кад се цело претвори у један једини тмурни облак који, гоњен лудим ветром, носи кишу помешану са прашином панонске равнице; и у пролеће кад изгледа да цвате и оно, упоредо са земљом; и у јесен кад отежа од јесењих звезда у ројевима. Увек лепо и богато као накнада овој чудној вароши за све оно чега у њој нема и утеха због свега оног што не би требало да буде...".


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic