Документа и прописи

Јавна расправа о Нацрту закона о архивској грађи и архивској делатности | Преузмите документ

Радна група за израду Нацрта закона о архивској грађи и архивској делатности, коју је решењем формирао министар културе и информисања, израдила је радну верзију претходно наведеног акта.

Јавна расправа о Нацрту закона о архивској грађи и архивској делатности спроводи се од 31. децембра 2018. године  до 29. јануара 2019. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања анализираће сугестије, предлоге, и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е- управе.

Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: zakonarhivi@kultura.gov.rs или поштом Министарству културе и информисања, 11000 Београд, улица Влајковићева број 3, са назнаком „За Нацрт закона о архивској грађи и архивској делатности”.

 

Претходна 1 2 Следећа

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic