Документа и прописи

Jавнa расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о обавезном примерку публикација | Преузмите документ

Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација, коју је формирао Mинистар културе и информисања, израдила је радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација спроводи се од 8. до 29. децембра 2014. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања сачиниће верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација коју ће упутити надлежним министарствима на мишљење.

Сви заинтересовани, своје коментаре могу доставити поштом Министарству културе и информисања 11000 Београд, улица Влајковићева број 3, са назнаком „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација”, или путем обрасца за коментаре, на е-пошту: vanja.markovic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic