Документа и прописи

Јавна расправа о Нацрту закона о јавним медијским сервисима | Преузмите документ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О

НАЦРТУ ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА

Радна група за припрему Нацрта закона о јавним медијским сервисима, коју је формирао Mинистар културе и информисања, израдила је радну верзију Нацрта закона о јавним медијским сервисима.

Јавна расправа о Нацрту закона о јавним медијским сервисима спроводи се од 10. до 31. октобра 2013. Године. По окончању јавне расправе Министарство културе и информисања сачиниће коначну верзију Нацрта закона о јавним медијским сервисима и упутити га Влади на разматрање и усвајање.

Сви заинтересовани, своје коментаре могу доставити поштом Министарству културе и информисања 11000 Београд, улица Влајковићева број 3, са назнаком „За Нацрт закона о јавним медијским сервисима”, или путем обрасца за коментаре, на е-пошту: luka.mirkovic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic