Документа и прописи

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству културе и информисања

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству културе и информисања бр. 110-00-8/2019-07 који је ступио на снагу од 14. маја 2019. на основу Закључка Владе 05 бр. 110-4276/2019  од 3. маја 2019 године

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у

Министарству културе и информисања

  1. Сектор за културно наслеђе
  2. Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије
  3. Сектор за информисање и медије
  4. Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
  5. Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва
  6. Сектор за економско-финансијске послове.

            У Министарству се као посебнe унутрашњe јединицe образују:

Секретаријат Министарства

 Кабинет министра.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic