Информисањe

У Сектору за информисање обављају се послови који се односе на:

 • припремање и спровођење стратешких аката у области јавног информисања;
 • анализу стања и предлагање мера за унапређење стања у области јавног информисања;
 • припремање нацрта закона и подзаконских аката из области јавног информисања;
 • вршење надзора над спровођењем закона којима је регулисана област јавног информисања;
 • праћење, предлагање и спровођење мера медијске и аудиовизуелне политике;
 • давање стручних мишљења о нацртима закона и прописима који се у целини или делом односе на јавно информисање;
 • припремање предлога аката које доноси Влада;
 • поступање по жалбама као другостепени орган у решавању управних ствари;
 • праћење медијске концентрације и стварање услова за развој медијског плурализма;
 • дигитализацију електронских јавних гласила;
 • нормативно регулисање нових медија;
 • праћење рада предузећа и установа у области јавног информисања;
 • праћење, предлагање и спровођење мера ради остваривања јавног интереса у области информисања;
 • расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области јавног информисања;
 • обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права на информисање припадника националних мањина;
 • обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права на информисање посебних категорија лица;
 • праћење и предузимање мера за информисање на језику и писму припадника српског народа у земљама региона;
 • припрема извештаје о примени конвенција Уједињених нација и Савета Европе о стању људских права у Републици Србији из надлежности Сектора;
 • издавање докумената за обављање информативне делатности страних дописника и дописништава у Републици Србији и страних културно-информативних центара;
 • вођење регистра страних дописника и дописништава и пружање помоћи у раду; као и други послови из делокруга Сектора.

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic