Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2017. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 99/16) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12,  94/13 и 93/15)

                                                                       

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 
расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2017. години

 

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:         

 • књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
 • музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 • ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
 • позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 • уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 • филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
 • дигитално стваралаштво и мултимедија;
 •  остала извођења културних програма и културних садржаја.

Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката савременог уметничког стваралаштва као и финансирање и суфинасирање:

 • културне делатности националних мањина у Републици Србији
 • културне делатности особа са инвалидитетом
 • културне делатности деце и за децу и младе
 • културно и уметничко стваралаштво друштвено осетљивих група
 • изворног народног и аматерског стваралаштва
 • научно истраживачке и едукативне делатности у култури

у свим областима савременог уметничког стваралаштва у 2017. години.

Циљ конкурса jе: Усклађен културни развој Републике Србије стварањем подстицајног окружења за унапређење свих области уметничког стваралаштва, као и обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике (посебно имајући у виду припаднике друштвено осетљивих група).

Приоритети финансирања или суфинансирања пројеката по областима:

 1. Књижевности - манифестације и награде  
 • Пројекти који доприносе представљању књижевних дела и стваралачког опуса домаћих аутора;
 • Пројекти који доприносе успостављању непосредне међународне културне сарадње у области књижевног стваралаштва;
 • Пројекти чији су учесници (селектори учесника, чланови стручних комисија и жирија за доделу признања и остали учесници програма) особе са потврђеном компетенцијом у књижевној уметности;
 • Пројекти који имају традицију са потврђеним угледом у стручној јавности.

          Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 150.000,00 динара.

 1. Издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе 
 • Пројекти са изразито квалитетном реализацијом у погледу садржаја и техничке опремљености публикације;
 • Пројекти са потврђеним угледом у стручној јавности;
 • Пројекти са утврђеном редовном динамиком издавања у складу са бројем издања током године;
 • Пројекти са иновативним приступом у реализацији.

    Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 150.000,00 динара.

 1. Издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности
 • Издавачки пројекти који значајно доприносе унапређењу и развоју културе и хуманистичких наука у Републици Србији и презентују врхунске уметничке вредности;
 • Реализацијa пројеката који презентују националну културу и уметност.

            Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 300.000,00 динара.

 1. Музика (стваралаштво, продукцијa, интерпретацијa):
 • Музички фестивали и манифестације у оквиру програма извођачких уметности у циљу популаризације уметничке музике и едукације нове младе публике, као и фестивали и манифестације изворног народног и аматерског стваралаштва;
 • Концерти и концертна гостовања ансамбала и солиста, као и самосталне продукције локалних организатора, у оквиру програма извођачких уметности;
 • Мајсторски семинари, радионице и такмичења у области музике, који представљају извођачку и едукативну платформу за младе музичке уметнике, односно, један од облика њихове даље афирмације;
 • Појединачни пројекти, попут обележавања значајних прослава, додела награда у области музике, као и подстицање квалитетних програма и иницијатива у мањим културним срединама, а који имају обезбеђену подршку локалне заједнице.

           Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • Музички фестивали и манифестације - 500.000,00 динара
 • Музички фестивали и манифестације изворног народног и аматерског стваралаштва - 150.000,00 динара
 • Концерти и концертна гостовања ансамбала и солиста - 500.000,00 динара
 • Мајсторски семинари, радионице и такмичења - 200.000,00 динара
 • Појединачни пројекти – 300.000,00 динара
 1. Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
 • Годишњи програми галерија и изложбених простора (са могућношћу финансирања куповине техничке опреме и уређења изгледа галерија и изложбених простора - кречење, куповина постамената и другог мобилијара, радови мањег обима за потребе извођења програма, и сл.);
 • Пројекти који подразумевају настајање нове уметничке продукције (кроз подршку самосталним пројектима уметника, кустоса и других професионалаца у култури, као и кроз подршку годишњим програмима галерија и излагачким просторима, ликовним колонијама и резиденцијалним програмима, и др.);
 • Међународни пројекти домаћих организација и професионалаца у култури, а посебно они који се реализују у региону и у иностранству (самостални пројекти домаћих уметника, кустоса и других професионалаца у култури, и њихово учешће у групним међународним пројектима који се реализују у региону и у иностранству, пројекти сарадње домаћих и релевантних иностраних организација, и др.).

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 300.000,00 динара.        

 1. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)
 • Позоришни фестивали – јасног уметничког концепта, одрживи, који доприносе јачању капацитетa установа културе чији су оснивачи локалне самоуправе, као и они који допринсе равномерној доступности културних садржаја у Републици Србији;
 • Пројекти - установа, организација цивилног друштва и појединаца који доприносе унапређењу разноликости културних израза, равномерној доступности културних садржаја у Србији, те јачању капацитета установа културе и организација цивилног друштва у области позоришта;
 • Регионалне копродукцијe и гостовања/међународна сарадња - установа, организација цивилног друштва и појединаца које доприносе промоцији културних вредности Србије у иностранству и мобилности уметника и културних радника у области позоришта.

         Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • Позоришни фестивали - 2.000.000,00 динара;
 • Пројекти/продукција - 700.000,00 динара;
 • Гостовања - 500.000,00 динара;
 • Аматерско стваралаштво (фестивали, пројекти/продукција, гостовања) - 200.000,00 динара.
 1. Уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација)
 • Фестивали уметничке игре - јасног уметничког концепта, одрживи, као и они који допринсе равномерној доступности културних садржаја у Републици Србији;
 • Пројекти - установа, организација цивилног друштва и појединаца који доприносе унапређењу разноликости културних израза, равномерној доступности културних садржаја у Србији, те јачању капацитета установа културе и организација цивилног друштва у области уметничке игре;
 • Регионалне копродукцијe и гостовања/међународна сарадња - установа, организација цивилног друштва и појединаца које доприносе промоцији културних вредности Србије у иностранству и мобилности уметника и културних радника у области уметничке игре.

         Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • Фестивали - 500.000,00 динара;
 • Пројекти/продукција - 300.000,00 динара;
 • Гостовања - 300.000,00 динара;
 • Аматерско стваралаштва (фестивали, пројекти/продукција, гостовања) - 200.000,00 динара.
 1. Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво (филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније)
 • Филмске манифестације и награде, фестивали и јавне филмске приредбе, са јасним уметничким концептом, које доприносе децентрализацији културе;
 • Програми едукације филмских радника (радионице, колоније, едукација);
 • Културно-образовни програми којима се чине доступним кинематографска и аудио визуелна култура и на врхунски начин популарише уметност филма.

    Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 150.000,00 динара.

Као и приоритети пројеката који обухватају:

 1. Културне делатности националних мањина у Републици Србији
 • Пројекти који доприносе јачању капацитета субјеката у култури (унапређење и модернизација рада, допринос професионализацији мањинске културе, сарадња са стручним установама и појединцима, подстицање стручних и научних истраживања у култури);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја (намењени ширем кругу корисника, а не само припадницима мањина или само припадницима већинског народа, нпр. превођење публикације, титловање филма, синхронизација позоришне представе);
 • Пројекти сарадње, умрежавања, копродукције, гостовања у земљи и региону (земљама матицама) - професионално стваралаштво као репрезентативно и за мањине и за већинско становништво и као могућност за сарадњу и презентовање културне сцене Србије.

     Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 120.000,00 динара.

 1. Културне делатности особа са инвалидитетом
 • Пројекти који доприносе јачању капацитета субјеката у култури (професионализација кадрова организација особа са инвалидитетом, сарадња са стручним установама, организацијама и појединцима, едукације запослених у установама културе за потребе особа са инвалидитетом, сензибилизација посетилаца - публике);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја - приступачност програма установа културе и доступност уметничких дела  (превођење, титловање, синхронизација, инфо табле на Брајевом писму и сл.);
 • Пројекти са јасно профилисаним циљним групама особа са инвалидитетом;
 • Пројекти који обезбеђују партиципативност.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 100.000,00 динара.

 1. Културне делатности деце и за децу и младе
 • Партиципативни пројекти – пројекти у којима деца и млади имају активну улогу, учествују у њиховом настанку и реализацији;
 • Пројекти који доприносе развоју културних потреба и јачању капацитета деце и младих и омладинских организација (образовање у области културе, подстицање примене нових технологија у култури, умрежавање, подстицање младих талената, пројекти који подстичу истраживачки рад и креативно мишљење, пројекти којима се мотивишу уметници на рад са младима, културни садржаји у оквиру провођења слободног времена);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја програма установа културе који су посвећени деци и младима, иновативни пројекти и пројекти који доприносе стварању услова за развој дечјег стваралаштва и образовања у свим областима уметности и културног развоја);
 • Пројекти који се баве децом и младима у ризику (превенција насиља, деца улице, деца без родитељског старања, жртве трговине људима, азиланти).

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 250.000,00 динара.

 1. Научноистраживачке и едукативне делатности у култури
 • Научноистраживачки радови из области националних научних дисциплина (језик и књижевност, историја, историја уметност, и др.).
 1. Изворно народно и аматерско стваралаштво
 • Пројекти који доприносе очувању и презентацији изворног народног стваралаштва;
 • Образовни програми у области аматеризма.

Најмањи износ којим ће се финансирати или суфинасирати појединачни пројекти из области Научноистраживачке и едукативне делатности у култури и Изворног народног и аматерског стваралаштва биће усклађен са најмањим износом у областима за које је пројекат пријављен.

Конкурс није намењен следећим пројектима:

 1. Који су везани за реконструкцију или изградњу објеката за културне намене;
 2. Појединачним, који су већ подржани на претходним конкурсима министарства (осим  фестивала, манифестација и ликовних колонија које се одржавају сваке године);
 3. Производњи филмова и филмској продукцији, продукцији тв серијала и подршци биоскопима;
 4. Са изразито комерцијалним ефектима, те музичким приредбама, туристичко - привредним и естрадним манифестацијама и другим комерцијалним пројектима;
 5. Који су претходних година већ били финансирани буџетским средствима, а нису реализовани или су средства ненаменски трошена;
 6. У области архитектуре - који се односе на изградњу архитектонских објеката, већ ће се у обзир узимати само пројекти који архитектуру разматрају у ширем контексту (активизам, уметничко и критичко разматрање друштвеног аспекта архитектуре и урбанизма, интервенције у јавном простору које укључују архитектонске целине и појединачне објекте, и сл.);
 7. Из области заштите културне баштине и медија.

 

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе и информисања и то за сваку уметничку област посебно.

Пројекте културног и уметничког стваралаштва друштвено осетљивих група (са изузетком деце и младих, особа са инвалидитетом и националних мањина), научноистраживачког рада и аматерског стваралаштва разматраће стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализује (музикa, филмска уметност, књижевност, позоришна уметност, уметничка игра, визуелне уметности и мултумедије).

Мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Право учешћа на конкурсима који су намењени очувању и промоцији српске културе у иностранству имају установе, удружења, органи српских самоуправа и други субјекти у култури, који су у иностранству регистровани за обављање културне делатности.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу министарства.

На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs, могу се преузети формулари за учешће на конкурсу:

 • Формулар за све области конкурса (осим Конкурса за капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности  и Конкурса за културне делатности националних мањина у Републици Србији);
 • Формулар за културне делатности националних мањина (Област под бројем 9);
 • Образац 1. и Образац 2. (Област под бројем 3);
 • Образац  за извештај о реализацији пројекта;
 • Водич кроз конкурсну процедуру.

У прилогу формулара доставити за све области конкурса:

 1. Податке о институцији (удружењу) која подноси пријаву;
 2. У случају појединца доставити професионалну биографију;
 3. Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 4. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
 5. Списак учесника пројекта и бар једну професионалну биографију;
 6. Детаљно разрађен буџет;
 7. Позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње;
 8. Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише.

Посебни захтеви:

 1. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) - (Област под бројем 4)
 • Код концертних гостовања по Србији: сагласност локалног организатора за наведено гостовање;
 • Манифестације и фестивали: програм фестивала (детаљан опис музичког сегмента), музички извођачи и њихове професионалне биографије, циљ и значај фестивала (укратко образложити), време, место и концертни простор(и)  одржавања.
 1. Издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе (Област под бројем 2). Доставити техничке податке о периодичној публикацији (медиј, формат, папир, тираж), динамика излажења у 2017. години и примерак часописа/листа или рукопис за први број.
 2. Издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности  (Област под бројем 3) . Доставити:
 • уредно попуњени конкурсни образац (Образац бр. 1 и Образац бр. 2) у седам примерака;
 • комплетну копију готовог рукописа дела (ако је реч о делу на српском језику) или најмање два штампарска табака превода дела и комплетну копију оригинала дела на изворном језику (ако је реч о преводу на српски језик), или детаљни опис издавачког пројекта са динамиком рада и финансијским предрачуном по фазама реализације пројекта (ако је реч о обимном издавачком пројекту чија реализација подразумева вишегодишњи рад на издавању једног наслова), и то седам примерака у електронској (на CD – у, или другом електронском носачу података) и један у папирној форми;
 • био-библиографију аутора (и преводиоца);
 • доказе о регулисаним ауторским правима;
 • потписану стручну рецензију дела.
 1. Културна делатност националних мањина у Србији (Област под бројем 9).

       Доставити:

 • када се конкурише за област периодичних публикација из области уметности и културе – детаљан опис концепције часописа, техничке податке о публикацији (медиј, формат, папир, тираж), језик/језике на коме излази, динамику излажења и примерак последњег броја часописа/листа или рукопис за први број;
 • када се конкурише за област издавачке делатности - техничке податке о публикацији (медиј, формат, папир, тираж), језик/језике на коме излази, жанр публикације, кратак садржај дела, податке о уреднику издања, односно одговорном лицу за издање, или имена чланова уређивачког одбора (име и презиме, контакт телефон и мејл), био-библиографију аутора (преводиоца), доказе о регулисаним ауторским правима (аутор, преводилац, илустратор), потписану стручну рецензију дела, завршен рукопис дела у писаној форми и један у електронској.

У обзир ће се узимати само  приjаве које су:

 • достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања,  Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2017. годину“), поjединачно за сваки проjекат;
 • на коверти јасно означене, поред назнаке за „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2017. годину“, за коју област се пријављују, а у складу са првом страном пријавног Формулара;
 • достављене у пет примерака, осим за област под бројем 3. седам примерака

Конкурс за све наведене области отворен je од 09. јануара до 10. фебруара  2017. године.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

ВАЖНE НАПОМЕНE:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и доносе одлуку о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.
 3. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене. 

Посебно ће бити обjављени конкурси за:

 • откуп публикација за библиотеке
 • конкурс за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности.

Конкурс за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству  у 2017. години биће отворен од 09. јануар до 28. фебруара 2017. године.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 12.00 до 14.00 часова на наведене бројеве телефона, као и на наведене електронске адресе:

 

Област

Контакт особе

телефон

Електронска адреса

Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

Тијана Деспотовић

011/2927-837               

tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Књижевност и издаваштво

Марко Деспотовић

011/3398-295

marko.despotovic@kultura.gov.rs

Позоришна уметност

Уметничка игра 

Ђурђијана Јовановић

011/3398-880

djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Музика          

 

Драгана Митровић

011/3398-614                 

dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Визуелне и ликовне уметности  

 

Димитрије Тадић

011/3398-026

dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Културне делатности:  националних мањина у Србији, особа са ивалидитетом и деце и за децу и младе

Александра Ђорђевић

011/3398-880

aleksandra. djordjevic@kultura.gov.rs

 

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic