Резултати Конкурса за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар Србије у Паризу у 2019. години

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), а у вези са чланом 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 ‒ испр.) и Предлогом решења Комисије о избору програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар Србије у Паризу у 2019. години, број: 119-01-171/2019-05 од 10. јуна 2019. године, а по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 9. марта 2019. године, за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар Србије у Паризу у 2019. години, министар културе и информисања доноси


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic