Секретаријат Министарства

Игор Јовичић
секретар Министарства
Контакт особа: Даниела Оштир
телефон: 3345 654
daniela.ostir@kultura.gov.rs

Одељење за опште-правне и послове jавних набавки

Јелена Јовановић
самостални саветник
правни послови и сарадња са Државним правобранилиштвом
телефон: 3345 694
jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

Никола Шеатовић
саветник
статусна питања установа културе и репрезентативна удружења у култури
телефон: 292 7878
nikola.seatovic@kultura.gov.rs

Група за управљање кадровима и информације од јавног значаја  

Марина Шинко
саветник
координатор за приступ информацијама од јавног значаја и интерно и екстерно информисање 
телефон: 3345 557
marina.sinko@kultura.gov.rs

Боjана Боснић
референт
персонални послови и евиденција кадрова
телефон: 3345 557
bojana.bosnic@kultura.gov.rs

Група за јавне набавке набавке и електронско пословање

Владимир Коjичин
саветник
Руководилац 
телефон: 3345 701
vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic