Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2015.

Датум: 2015-07-03

Министарство културе и информисања Србије упутило је позив свим заинтересованим уметницима и професионалцима у области културе и уметности са територије Србије да се јаве на Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2015. години.

Позив се односи на суфинансирање трошкова појединачних актера у области културе и уметности за представлјања/наступе који се реализују у 2015. години, односно за путне трошкове превоза: индивидуалне - до 50.000,00 динара и групне до 200.000 динара.

Смештај и дневнице нису подржане том мером.

Подржавају се позиви из извора билатералне и мултилатералне сарадње – фестивали, семинари, радионице, смотре, скупови, конференције, студијски и резиденцијални боравци и сл. у свим области културе и уметности.

Не подразумевају се добитници стипендија на високо-школским установама, као ни позиви дипломатско-конзуларних представништава.

Приоритет при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда, као и сви који на било који начин представлјају землју у области културе и уметности.

Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу 1,5 милиона динара.

Циљ Позива је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Србије, позваних на фестивале, смотре, семинаре, радионице, конференције, студијске и резиденцијалне боравке и сл, у свим областима културе и уметности.

На тај начин, како је навело Министарство културе, примењују се међународни стандарди, подстиче вибрантност целокупног система културе као и стварају предуслови за јачање капацитета актера у култури и уметности на територији Србије.

 

http://www.seecult.org/konkurs/poziv-za-sufinansiranje-mobilnosti-umetnika-i-profesionalaca-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-u


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic