Преиспитивање доделе националних пензиjа

Датум: 2014-11-28

НИШ - Виши саветник Mинистарства културе и информисања Предраг Благоjевић рекао jе да jе Нацртом закона о изменама и допунама Закона о култури предвиђено да досадашњи систем доделе националних пензиjа буде преиспитан.

"Jош се не зна дефинитивно решење, али предлог jе да се у сваком случаjу преиспита садашњи систем доделе националних признања коjи jе изазвао много проблема у пракси", рекао jе Благоjевић новинарима током jавне расправе о изменама и допунама тог закона.

Oн jе навео да се изменама и допунама jош регулише положаj и статус самосталних уметника, положаj вршилаца дужности директора у установама културе, процедуре у погледу издваjања средстава из будзета коjе се тичу конкурса, положаj националних савета и изменама и допунама се усклађуjу поjедине одредбе у процесу европских интеграциjа.

У погледу регулисања сататуса вршилаца дужности директора регулише се питање њиховог положаjа после истека jедногодишњег мандата.

На питање зашто би питање вршилаца дужности било регулисано Законом о култури, Благоjевић jе рекао да област културе носи одређене специфичности, па би и Закон о култури требало посматрати као закон лекс специалис у односу на општу законску регулативу.

Oн jе рекао да установе културе мораjу бити способне за тржишну утакмицу.

На питање, каква су искуства до сада и да ли на челу установа културе треба да буде менадзер или уметник, Благоjевић jе рекао да jе наjбоља комбинациjа jедног и другог, али да jе логично, пошто се уводе програмски или уметнички савети, да на челу установе буде менаџер, а на челу програмског савета уметник. 

http://www.tanjug.rs/novosti1/155482/preispitivanje-dodele-nacionalnih-penzija.htm


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic