Међународна документа

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ

Потврђене међународне конвенције:

Савет Европе

 1. Европска конвенција о култури (Париз, 1954);
 2. Конвенциjа о заштити европског архитектонског блага (Гранада, 1985);
 3. Европска конвенциjа о прекограничноj телевизиjи (Стразбур, 1989);
 4. Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа (Валета, 1992);
 5. Европска конвенциjа о кинематографскоj копродукциjи (Стразбур, 1992);
 6. Оквирна конвенциjа Савета Европе о вредности култуног наслеђа за друштво (Фаро, 2005);
 7. Европска конвенција о заштити аудиовизуелног наслеђа, (Стразбур, 2001).

 

УНЕСКО

 1. Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба (Хаг, 1954);
 2. Конвенциjа о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса своjине културних добара (Париз, 1970);
 3. Конвенциjа о заштити светске културне и природне баштине (Париз, 1972);
 4. Закон о ратификациjи Протокола уз споразум о увозу предмета просветног, научног и културног карактера;
 5. Конвенциjа о очувању нематериjалног културног наслеђа (Париз, 2003);
 6. Конвенциjа о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005).
 7. Закон о потврђивању Конвенције о кинематографској копродукцији (ревидирана)

 

Међународне конвенциjе коjима треба приступити:

 1. Конвенциjа о украденим или илегално извезеним предметима од културног значаjа UNIDROIT,(Рим, 1995);
 2. Конвенциjа о заштити подводног културног наслеђа, (Париз, 2001);

 

 
 

ПОТПИСАНИ БИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  

 

1. Споразум између Владе Р. Србије и Владе Р. АЗЕРБЕЈЏАНА о сарадњи у области културе. Потписан  2011.г. На снази.

2. Споразум о научној,  просветној и културној сарадњи између СФРЈ и НСР АЛБАНИЈЕ.  Потписан 1988.г. На снази.

3. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе ДНР АЛЖИРА. Потписан 1964.г. На снази

4. Споразум о културној сарадњи између СИВ  Скупштине СФРЈ и Владе Р. АРГЕНТИНЕ. Потписан 1987.г. На снази.

5. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе АУСТРАЛИЈЕ. Потписан 1976.г. На снази.

6. Споразум о сарадњи на подручју културе, науке и просвете између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ.  Потписан 1972.г. На снази.

7. Споразум о културној сарадњи између ФНРЈ и КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ. Потписан 1957.г. На снази.

8. Споразум о сарадњи у области културе, образовања, науке и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе Р. БЕЛОРУСИЈЕ. Потписан 1996.г. На снази. Програм сарадње у области културе и уметности између Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства културе Р. БЕЛОРУСИЈЕ за период 2012-2017. год.  Потписан 2012. г. Меморандум између Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства информација Р. БЕЛОРУСИЈЕ о сарадњи у области информисања и издаваштва. Потписан 2013.г.

9. Споразум између Владе Р. Србије и Савета министара БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ у области културе, образовања и спорта. Потписан 2010.г. На снази.  Меморандум о културној сарадњи Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства просвјете и културе РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.  Потписан 2014.г. На снази.

10. Културна конвенција између ФНРЈ и СЈЕДИЊЕНИХ ДРЖАВА БРАЗИЛА. Потписана 1962.г.На снази.

11. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе НР БУГАРСКЕ. Потписан 1956.г. На снази.

12. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе Уједињеног Краљевства ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2002.г. На снази.

13. Споразум о сарадњи у области науке и културе између ФНРЈ и КРАЉЕВИНЕ ГРЧКЕ. Потписан 1959.г. На снази. Програм сарадње између Савезне владе СРЈ и Владе Р Грчке у области образовања и културе за 2002, 2003. и 2004.г. Програм се примењује до потписивања новог.

14. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ЕСТОНИЈЕ о сарадњи у области образовања, културе и спорта. Потписан 2002. г На снази.

15. Споразум о културној, просветној и научној сарадњи између Савезне владе СРЈ и Владе ДРЖАВЕ ИЗРАЕЛА. Потписан 1998.г. На снази.

16. Споразум о сарадњи у области културе, образовања и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе Р. ИНДИЈЕ.  Потписан 2002.г.  На снази.

17. Споразум о културној сарадњи између ФНРЈ и РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ. Потписан 1959.г. На снази.

18. Конвенција о сарадњи на пољу просвете, науке и културе између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ИРАКА.  Потписан 1959.г. На снази.

19. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе ЦАРСТВА ИРАН о сарадњи на пољу просвете, науке и културе. Потписан 1963.г. На снази.

20. Културни споразум између Владе ФНРЈ и Владе Р. ИТАЛИЈЕ.  Потписан 1960.г. На снази. 

21. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ЈАПАНА.  Потписан 1968.г. На снази.

22. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ о сарадњи у области образовања, културе и спорта. Потписан 2001.г. На снази.

23. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе ХАШЕМИТСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈОРДАНА. Потписан 1977.г. На снази.

24. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе НР КИНЕ.  Потписан 1957.г. На снази.  Програм сарадње у области културе и уметности између Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства културе НР КИНЕ за период 2013-2016. год. Потписан  2013.г. Протокол о сарадњи у области преводилаштва између МКИ Србије и Државна управе за штампу, издаваштво,  радио, филм, и телевизију НР Кине. Потписан 19.феб. 2014.

25. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ КИПРА о просветној, научној, културној и техничкој сарадњи.  Потписан 1969.г. На снази. Програм сарадње у области образовања и културе између Владе Р Србије и Владе Р КИПРА за 2010, 2011. и 2012.г. Потписан  2010.г. Програм се примењује до потписивања новог.

26. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе РЕПУБЛИКЕ КОРЕЈЕ о сарадњи у области културе, уметности и образовања. Потписан 2006.г. На снази.

27. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе НДР КОРЕЈЕ. Потписан 1974.г. На снази.

28. Конвенције о сарадњи на пољу просвете, науке и културе између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ КУБЕ. Потписана 1960.г. На снази. 

Програм сарадње у области образовања и културе за период од 1998. до 2000. г. Потписан 1998.г. На предлог наше стране продужен до потписивања новог.

29. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе ДРЖАВЕ КУВАЈТ о сарадњи на пољу просвете, науке и културе. Потписан 1964.г. На снази.

30. Споразум између Владе Р. Србије и Владе Народне Демократске РEПУБЛИКЕ ЛАОС о сарадњи у области културе и образовања. Потписан 2013.г. На снази.

31. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе ЛИБАНСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1961.г. На снази

32. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе Р ЛИТВАНИЈЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2003. г. На снази.

33. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ВЕЛИКОГ ВОЈВОДСТВА ЛУКСЕМБУРГ. Потписан 1973.г. На снази.

34. Споразум између Савета министара СЦГ и Р МАЂАРСКЕ у области науке, културе, омладине и спорта. Потписан 2006.г. На снази.

35. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе Р МАКЕДОНИЈЕ о сарадњи у области културе, образовања и спорта. Потписан 1997.г. На снази. Програм сарадње из области културе и уметности између Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије и Министарства културе Републике Македоније за период 2012 - 2014. године. Потписан 2012. г.

36. Споразум о сарадњи у области културе, високог образовања, научног истраживања, просвете, стручног усавршавања, комуникација, омладине и спорта између Владе Републике Србије и Владе КРАЉЕВИНЕ МАРОКО.  Потписан  2010. г. На снази.   

37. Уговор о културној размени између ФНРЈ и УЈЕДИЊЕНИХ МЕКСИЧКИХ ДРАЖАВА.  Потписан 1960.г. На снази.

38. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе РЕПУБЛИКЕ МОЛДАВИЈЕ о сарадњи у области образовања и културе. Потписан 2005.г. На снази.

39. Споразум о културној и научној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе СР НЕМАЧКЕ. Потписан 1969.г. На снази.

40. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ПЕРУА. Потписан 1980.г. На снази.

41. Споразум између Владе Р. Србије и Владе Р. ПОЉСКЕ о сарадњи у области културе, образовања и науке. Потписан 2013.г. На снази. Програм културно-просветне сарадње за 2002-2005.г. Потписан 2003.г. Програм се примењује до потписивања новог.

42. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ПОРТУГАЛСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1975.г. На снази.

43. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе РУМУНСКЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1956.г. На снази. Програм културно-просветне сарадње за 1998-2000.г. Потписан је1998.г. Програм се примењује до потписивања новог.

44. Споразум између Савезне Владе СРЈ и Владе РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ о сарадњи у области културе, образовања, науке и спорта. Потписан 1995.г. На снази. Програм сарадње у области културе, образовања, науке, спорта и омладинске политике између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације за период 2012-2015.год. Потписан 2012. г. 

45. Споразум о заштити и очувању одређених културних добара између Владе СЦГ и Владе САД. Потписан 2004.г. На снази.

46. Споразум о сарадњи у области образовања, културе и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1996.г. На снази.

47. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе СИРИЈСКЕ АРАПСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1974.г. На снази. Програм културне сарадње за период 2002-2004.г. Програм се примењује до потписивања новог.

48. Споразум између Владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ о сарадњи у области културе и образовања. Потписан 2001.г. На снази. Програм културно-просветне сарадње за 2002-2005.г. На предлог словеначке стране важност продужена до потписивања новог. 

49. Културна конвенција између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ТУНИС. Потписана 1962.г. На снази. Програм сарадње између Владе Р. Србије и Владе ТУНИСКЕ РЕПУБЛИКЕ у области образовања, науке, културе и спорта за 2014, 2015. и 2016. год. Потписан 2014.г.  

50. Споразум између Савезне Владе СРЈ и РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2002.г. На снази.

51. Споразум о сарадњи у области образовања, културе и спорта између Савезне владе СРЈ и Кабинета министара УКРАЈИНЕ. Потписан 1996.г. На снази. Програм сарадње у области културе између Министарства културе и  информисања Р. Србије и Министарства културе УКРАЈИНЕ. Потписан  2013.г. 

52. Споразум о сарадњи између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ ФИНСКЕ на пољу културе, науке и сродним пољима. Потписан 1973.г. На снази.

53. Културни споразум између Владе СФРЈ и Владе ФРАНЦУСКЕ.   Потписан 1964.г. На снази.

54. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ. Потписан 1966.г. На снази.

55. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ о сарадњи у области културе и образовања.  Потписан 2002.г. На снази.

56. Споразум о сарадњи у области културе између Владе Р Србије и Владе ЦРНЕ ГОРЕ. Потписан 2008.г. На снази.

57. Конвенција о културној сарадњи између ФНРЈ и РЕПУБЛИКЕ ЧИЛ. Потписана 1958.г. На снази.  

58. Споразум о сарадњи у области културе, образовања и науке између Савета министара СЦГ и Владе КРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ. Потписан 2003.г. На снази.

59. Споразум о сарадњи између СФРЈ и Републике Шри Ланке у области просвете и културе. Потписан 1979. На снази

60. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области културе, образовања и науке. Потписан 24. октобра 2013. године. На снази.

61. МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ између ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ у Р. Србији и Министарства културе и информисања Р. Србије и Народне библиотеке Србије. Потписан 14. јула 2014. године. На снази.

62. СПОРАЗУМ између ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ и Републике Србије о учешћу Републике Србије у „Креативној Европи“: програм Уније за културни и креативни сектор. Потписан 19. јуна 2014. године. На снази.

63. Програм о сарадњи између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Македоније за период 2015 – 2019. године. Потписан у Скопљу, 16. фебруара 2015.  године.

64. Споразум о сарадњи између Републике Србије и Републике Португала у области образовања, науке, технологије, културе, спорта и омладине. Потписан у Београду, 18.  марта 2015. године.

65.Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2015. до 2017. године потписан 1. јула 2015.

66. Програм културне сарадње између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Албаније за период 2017-2021. Потписан 22. фебруара 2017.године. На снази.

67. Програм сарадње у области културе између Владе Р. Србије и Владе ДНР Алжира за 2016, 2017. и 2018. годину. Потписан 17. маја 2016. године. На снази.

68. Програм у области културе, науке и образовања између Републике Србије и Републике Аустрије за период 2015-2019. године. Потписан 12. маја 2015. године. На снази.

69. Меморандум о разумевању у области културе између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе и спорта Републике Грчке, за период 2017-2021. године. Потписан 13. јула 2017. године. На снази.

70. Програм сарадње у области културе, науке, образовања, омладине и спорта између Владе Р. Србије и Владе Исламске Р. Иран за период 2016-2019. Потписан 24. октобра. 2016. године. На снази.

71. Споразум о сарадњи у области културе између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар. Потписан  7. новембра 2016. године. На снази.

72. Програм сарадње у области културе и уметности између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Нарoдне Републике Кине потписан је за период 2017-2020. године. Потписан 18. јуна 2016. г. На снази.

73. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара. Потписан 2014. године. На снази.

74. Меморандум о разумевању између Канцеларије за информисање Државног савета Народне Републике Кине и Министарства културе и информисања Републике Србије о размени и сарадњи на пријатељској основи. Потписан јуна 2016. На снази.

75. Меморандум о разумевању између Министарства културе и информисања Републике Србије и Државне управе за културно наслеђе НР Кине о разменамa и сарадњи у области културног наслеђа. Потписан 23. маја 2017. године. На снази.

76. Програм сарадње у области културе између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт за период од 2017-2019. године. Потписан јуна 2017. На снази.

77. Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе  Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2018. до 2020. године. Потписан  9. фебруара 2018. године. На снази.

78. Програм о сарадњи између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Македоније за период 2015-2019. године. Потписан 2015. године. На снази.

79.Програм између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области културе, виског образовања, научног истраживања, образовања, комуникација, медија, омладине и спорт за 2018., 2019. и 2020. годину. Потписано 14. маја 2018. На снази.

80. Меморандум о сарадњи између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства просвете и културе Републике Српске за период 2017- 2021. године. Потписано 2017. године. На снази.

81. Програм сарадње између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Словеније за период 2017-2021. године. Потписан 24. октобра 2016. године. На снази.

82. Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи на реализацији рестаурације Парног купатила Браће Крсмановић у Београду. Потписан 09. октобра 2017. године. На снази.

83. Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи на реализацији рестаурације Бајракли џамије у Београду. Потписан 09. октобра 2017. године. На снази.

 

 

Листа конвенција:


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic