Међународна сарадња

У Сектору за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте обављају се послови који се односе на:

 • међународну сарадњу у области савременог стваралаштва и креативних индустрија;
 • праћење и иницирање међународних културних манифестација у области савременог стваралаштва;
 • сарадњу у области културног стваралаштва на језику и писму припадника српског народа у иностранству;
 • праћење и иницирање међународне билатералне и мултилатералне сарадње у области културе;
 • предлагање и реализацију програма за прикупљање и распоређивање међународне помоћи, праћење њиховог остваривања посебно у складу са програмима Унеска и Савета Европе;
 • процес хармонизације политика и прописа са правном тековином Европске уније;
 • сарадња са релевантним институцијама ЕУ;
 • спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ;
 • учествовање у изради и реализацији НПИ;
 • стручне и административне послове у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ;
 • припремање предлога основе за спровођење Унапређеног сталног дијалога са ЕУ;
 • праћење реализације Акционог плана за хармонизацију прописа са ЕУ;
 • сарадњу са надлежним органима и иностраним донаторима ради усавршавања кадрова за потребе приступања ЕУ;
 • праћење економског аспекта европских политика и програма;
 • обраду свих квантитативних и квалификативних параметара релевантних за коришћење средстава из фондова ЕУ;
 • планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области електронских комуникација, поштанског саобраћаја и информационог друштва;
 • припрему стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ у области електронских комуникација, поштанског саобраћаја и информационог друштва;
 • усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката;
 • координацију активности неопходне за обезбеђивање потребног националног суфинасирања ЕУ пројеката;
 • спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, у складу са релевантим процедурама;
 • припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic