Организациона структура

 

На снази је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству културе и информисања бр. 110-00-57/2016-07 од 25. фебруара 2016.год. који је ступио на снагу 23. марта 2016. на основу Закључка Владе 05 бр. 110-3024/2016 од 17. марта 2016.

Унутрашње уређење Министарства

У Министарству се образују следеће основне унутрашње јединице::

  • Сектор за културно наслеђе
  • Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије
  • Сектор за информисање и медије
  • Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
  • Сектор за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности
  • Сектор за економско-финансијске послове

У Министарству се као посебнe унутрашњe јединицe образују:

У Министарству се као ужа унутрашња јединица изван састава сектора и Секретаријата Министарства образује:

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic