Помоћници министра


Оливера Живановић | Помоћник за економско финансиjско пословање

Рођена у Београду, 1959.год.  Завршила је средњу економску школу и Економски факултет Универзитета у Београду, где је стекла звање - мастер II степена.

Од 1985-1989.г. радила у Окружном суду  у Београду као виши референт за обрачун зарада и накнада зарада, ликвидатор и контиста.

Од 1999-2001.г. радила у Окружном суду у Београду као финансијски руководилац, што је подразумевало руковођење, организовање и координирање рада финансијско-рачуноводствених служби за потребе следећих правосудних органа:

  • Окружног суда у Београду,  
  • Првог општинског суда у Београду,
  • Другог општинског суда у Београду,
  • Окружног јавног тужилаштва,
  • Првог општинског јавног тужилаштва,
  • Другог општинског јавног тужилаштва,
  • Трећег општинског јавног тужилаштва,
  • Четвртог општинског јавног тужилаштва и
  • Петог општинског јавног тужилаштва

Од 2001-2013.г. радила у Привредном друштву  „Желтурист“ доо Београд као директор Сектора за финансијско-књиговодствене послове.

За помоћника министра за економско-финансијско пословање постављена је у мају 2014.г.

Има положен испит за стручно звање - овлашћени рачуновођа.

Има основно знање из енглеског језика.

 

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic