Комисија за утврђивање репрезентативности удружења у култури

Комисија за утврђивање репрезентативности удружења у  (у даљем тексту: Комисија), образована је решењем Министарства културе и информисања број: 119-01-105/2017-03 године од 14. марта 2017.

Задатак комисије:

Задатак Комисије је да утврди које од регистрованих удружења у једном подручју културе испуњава услове репрезентативности и да сачини образложени предлог, на основу кога ће министар културе и информисања донети Решење о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, као и да достави мишљење министру културе и информисања о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, на основу кога ће министар културе и информисања донети Решење о престанку статуса репрезентативног удружења у култури.

Комисиjу чине: 

Председник:

Душко Паунковић, књижевни преводилац

Чланови:       

Бојан Ковачевић, дипл.инж.арх.  

Жарко Драгојевић, филмски редитељ, сценариста, есејиста и филмски критичар  

Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка

Адам Н. Црнобрња,  археолог

Ивана Тришић, музиколог и

Илија Радуловић, сценариста-редитељ сценско музичких програма

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic