Национални комитет за нематеријално културно наслеђе

Национални комитет за нематеријално културно наслеђу (у даљем тексту: Комитет), образован је решењем Министарства културе и информисања број: 119-01-217/2014-02 од 1.септембра 2014. године                                                                  

Задатак Комитета Усваја и разрађује стратегију очувања нематеријалног културног наслеђа Републике Србије; учествује у усклађивању наслеђа; усваја критеријуме и методологију за упис у национални регистар; усваја предлоге за упис у национални регистар нематеријалног културног наслеђа; усваја и надзире национални систем за имплементирање програма УНЕСКО Живи чувари националног законодавства у циљу укључивања домена нематеријалног културног баштине; усваја и предлаже номинацију нематеријалних културних добара на Репрезентативну Листу и Листу за хитно очување угрожене нематеријалне културне баштине УНЕСКО-а; прати спровођење УНЕСКО-ве Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и израђује годишњи извештај УНЕСКО-вом Комитету о имплементацији Конвенције.

           Обавезе проистекле из УНЕСКО-ве Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа остварују се преко Националне комисије УНЕСКО-а Сталне делегације  Републике Србије при УНЕСКО-у.

Председник:

др Данијел Синани, антрополог, редовни професор на Филозофском  факултету у Београду, Одељење за антрологију и етнологију;

Чланови:

проф. др Оливера Васић, етнокореолог, Факултет музичких уметности у Београду, Катедра за етномузикологију,

др Мирјана Детелић, научни саветник Балканолошког института САНУ;

др Мила Поповић Живанчевић, археолог, директор Централног института за конзервацију у Београду;

мр Биљана Ђорђевић, виши кустос, археолог, Народни музеј у Београду;

Владан Радовановић, историчар уметности, теолог, управник музеја Српске православне цркве,

мр Мила Карас, музејски саветник;

Данијела Филиповић, етнолог, Етнографски музеј у Београду – Центар за нематеријално културно наслеђе;

Оливера Игњатовић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања

За секретара Националног комитета именује се Невенка Михајловић,

саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic