Развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности

У Сектору за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности обављају се послови који се односе на:

  • координационо-организационе, развојне и технолошко-оперативне активности које за циљ имају израду националне стратегије и планова дигитализације, дефинисање технолошких, правних и организационих оквира за успешну изградњу дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и најширу координацију свих учесника у овом процесу;
  • координацију са међународним организацијама и институцијама, са циљем сповођења ефикасне изградње дигиталне истраживачке инфраструктуре, која као изразито важну има компоненту заштите културног наслеђа у надлежности Владе Републике Србије;
  • спровођење вертикалне, хоризонталне и међународне координације активности на изградњи дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и други послови из делокруга Сектора

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic