Савремено стваралаштво

У Сектору за савремено стваралаштво и креативне индустрије обављају се послови који се односе на:

 • праћење и анализирање стања у области књижевности и издаваштва, савремене визуелне уметности и мултимедија, музичке уметности и дискографије, сценске и музичко-сценске уметности, кинематографије и предлагање мера за њихово унапређивање и финансирање;
 • проучавање језичких прилика у области културе;
 • припремање анализа, извештаја и информација о стању и развоју савременог стваралаштва и креативних индустрија и предлагање мера за њихово унапређивање;
 • надзор над стручним радом установа културе из области стваралаштва;
 • аматерско стваралаштво;
 • старање о унапређивању савременог стваралаштва националних мањина и етничких заједница, развој разноликости културног израза, као и међуетничке културне сарадње;
 • старање о унапређивању културног живота у неразвијеним срединама;
 • нормативно-правне послове у области савременог стваралаштва и креативних индустрија;
 • нормативне послове из области савременог стваралаштва и креативних индустрија, као и друге послове из делокруга Сектора.

У Одељењу за савремено стваралаштво обављају се послови који се односе на: суфинансирање пројеката; праћење стања у области:

 • књижевности и издаваштва,
 • савремене визуелне уметности и мултимедија,
 • позоришног и плесног стваралаштва,
 • музичке уметности и дискографије,
 • кинематографије;
 • аматерско стваралаштво;
 • анализа извештаја и информација о стању и развоју савременог стваралаштва и креативних индустрија и предлагање мера за њихово унапређивање;
 • надзор над стручним радом установа културе из области савременог стваралаштва;
 • нормативне послове из области савременог стваралаштва и креативних индустрија, као и други послови из делокруга Одељења.

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic