Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“

СС:
Регистарски уложак бр. 5-303-00, посл.број: VIII Фи. 109/02 – Регистар Трговинског суда, Београд.

Датум уписа установе у евиденцију:
2002-03-28

Назив установе:
Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Оснивач:
Влада Н.Р. Србије

Датум оснивања установе:
1948-05-15

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07032773

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101726857

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
90.01 Извођачка уметност.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Владимир Декић, 2020-01-30

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 93, Запослени на неодређено:73, Запослени на одређено: 20, Пол: 49 жена / 44 мушкараца, Структура запослених: __/_(ДС), 23 (ВСС), 6 (ВС), 63 (ССС), 1 (ОС), _/__ (КВ); Просечна година старости: на неодређено: 43,8; на одређено: 27,75; укупно: 40,35

Број телефона и телефакса установе:
011/2763-144; 011/2762-361

Електронска адреса установе:
office@kolo.rs

Адреса интернет стране установе:
http://www.kolo.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic