Ансамбл народних игара и песама "Коло"

СС:
Регистарски уложак бр. 5-303-00, посл.број: VIII Фи. 109/02 – Регистар Трговинског суда, Београд.

Датум уписа установе у евиденцију:
2002-03-28

Назив установе:
Ансамбл народних игара и песама "Коло"

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Оснивач:
Влада Н.Р. Србије

Датум оснивања установе:
1948-05-05

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07032773

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101726857

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
92310 - уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност. Извођење позоришних, балетских и фолклорних представа, концерта и других врста сценских уметности

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Драган Милинковић Фимон, 2012-12-29

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Драган Милинковић; в.д. директора, са неограниченим овлашћењима

Укупан број и структура запослених у установи:
Од укупно 85 запослених у Ансамблу Коло 46 је запослено у самом ансамблу (играчи-певачи), 14 запослених су чланови оркестра, док је у уметничком сектору 13 запослених, остали запослени су на појединачним радним местима.

Број телефона и телефакса установе:
011/2763-144; 011/2762-361

Електронска адреса установе:
office@kolo.rs

Адреса интернет стране установе:
http://www.kolo.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic