Београдска филхармонија

СС:
бр. 5-03-00;

Датум уписа установе у евиденцију:
2011-12-27

Назив установе:
Београдска филхармонија

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Студентски трг 11

Оснивач:
Скупштина града Београда

Датум оснивања установе:
1924-06-13

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07023901

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
102060932

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9004 - рад уметничких установа.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Утврђена посебним прописом.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Иван Тасовац, 2017-01-24

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 99 Запослени на неодређено: 95 Пол: жене 44/ мушкарци 51 Запослени на одређено: 4 Пол: жене 1/ мушкарци 3 Образовна структура запослених неодређено време: 1 докторат VIII; 19 магистар VII/2; 64 ВСС- VII/1; 2 ВС- VI; 8 ССС- IV; 1 КВ- III степен Образовна структура запослених одређено време: 1 ССС- IV ; 3 ВСС- VII/1 Просечна година старости: 43,8

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда-објекат који се налази на катастарској парцели број 1836/2, уписана у ЗКУЛ број 1663 КОВ 1, КО Стари град, са припадајућим средствима опреме, у државној својини, са правом коришћења. Пословни простор се налази у ул. Студентски трг бр. 11, укупна површина је 1.200 м2, а намена- коришћење простора за вршење претежне делатности.

Број телефона и телефакса установе:
011/3285-910 011/2187-533

Електронска адреса установе:
office@bgf.co.rs

Адреса интернет стране установе:
www.bgf.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic