Библиотека Матице српске, Нови Сад

Назив установе:
Библиотека Матице српске, Нови Сад

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Матице српске 1

Оснивач:
Матица српска

Датум оснивања установе:
1958-04-06

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08068402

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100238983

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01-делатност архива и библиотека (библиотечка делатност).

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Установа културе од националног значаја, матична библиотека за АП Војводину, депозитна библиотека за обавезни примерак публикација, централна лабораторија и радионица за конзервацију и рестаурацију старе и ретке библиотечке грађе.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Селимир Радуловић, 2014-06-16

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Селимир Радуловић; заступа Библиотеку без ограничења

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених 134, структура запослених ниже школске спреме 12, средње школске спреме 49, више школске спреме 1, високе школске спреме 72.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда Матице српске у Новом Саду, ул. Матице српске бр. 1, са правом коришћења, површине 5.050 m2. Нова зграда Библиотеке у Новом Саду, ул. Матице српске бр. 3, у својини, површине 4.300 m2. Зграда „Чешки магацин“ у Новом Саду, Бул. деспота Стефана бр. 7 (магацински простор), са правом коришћења, површине 3.284 m2.

Број телефона и телефакса установе:
021/ 4210-199 021/528-574

Електронска адреса установе:
bms@bms.ns.ac.rs

Адреса интернет стране установе:
www.bms.ns.ac.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic