Галерија Матице српске

Назив установе:
Галерија Матице српске

Седиште установе (адреса):
21101 Нови Сад, Трг галерија 1

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
080 38678

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Др Тијана Палковљевић Бугарски, 2018-10-15

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 28, Запослени на неодређено: 24, Запослени на одређено: 4, Пол: 19 жена / 9 мушкараца, Структура запослених: 3 (ДС докторске студије), 8 (МАС и МСС мастер и магистерске студије), 10 (ВСС факултет четворогодишње студије), 5 (ССС средња школа), 2 (OС основна школа); Просечна година старости: 47,5

Број телефона и телефакса установе:
021/48-99-000 021/4899022

Електронска адреса установе:
info@galerijamaticesrpske.rs

Адреса интернет стране установе:
www.galerijamaticesrpske.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic