Галерија "Милан Коњовић"

СС:
5-115

Датум уписа установе у евиденцију:
2010-12-08

Назив установе:
Галерија "Милан Коњовић"

Седиште установе (адреса):
25000 Сомбор, Трг Светог Тројства 2

Оснивач:
Град Сомбор

Датум оснивања установе:
1965-01-07

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
8013187

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100661005

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 – делатност музеја галерија и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Чување културних добара.

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Петер Мраковић; директор без ограничења овлашћења

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 10; структура: 4-VII степен, 1-VI степен, 3-IV степен и 2-II степен образовања.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Пословна зграда, Сомбор, Трг Светог Тројства 2; носилац права коришћења; Зграда културе; 450 м2.

Број телефона и телефакса установе:
025/22-563; 025/5100015

Електронска адреса установе:
info@konjovic.rs

Адреса интернет стране установе:
www.konjovic.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic