Галерија савремене уметности, Ниш

Датум уписа установе у евиденцију:
1992-08-17

Назив установе:
Галерија савремене уметности, Ниш

Седиште установе (адреса):
18000 Ниш, Кеј Кола српских сестара 1/II

Оснивач:
Град Ниш

Датум оснивања установе:
1970-06-09

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07301715

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100337341

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
92.01-делатност музеја, галерија и збирки.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Милица Петровић, 2008-11-03

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно: 21 запослени; 12 са високом спремом (7 из основне делатности установе, од чега 2 магистра и 5 из административно-финансијске службе), 2 радника са вишом стручном спремом и 7 са средњом стручном спремом.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
1. Канцеларијски простор на Кеју Кола српских сестара 1/II, површине 110 м2, додељује се Уговором о уступању на коришћење, од стране оснивача-Скупштине града Ниша; 2. Галерија "Србија", на Тргу Краља Милана број 13, изложбени простор и смештај уметничких дела, површине 535м2, додељује се Уговором о уступању на коришћење, од стране оснивача-Скупштине града Ниша; 3, Изложбени павиљон у Тврђави, 305м2, изложбени простор, додељује се Уговором о уступању, од стране оснивача-Скупштине града Ниша; 4. "Салон 77" у Тврђави, 72м2, изложбени простор, додељен Уговором о уступању, од стране оснивача- Скупштине града Ниша.

Број телефона и телефакса установе:
018/513-701, 018/512-640 018/512/642

Електронска адреса установе:
gslunis@gmail.com

Адреса интернет стране установе:
http://www.gslunis.org/


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic