Југословенска кинотека

СС:
Регистарски уложак бр. 5-28-00, посл.број: XII. Фи. 4763/05 – Регистар Трговинског суда, Београд.

Датум уписа установе у евиденцију:
1993-05-25

Назив установе:
Југословенска кинотека

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Узун Миркова 1

Датум оснивања установе:
1949-08-05

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07023804

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101513422

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9101 – заштитa филмске архивске грађе, документационог материјала и пратеће филмске грађе – фототека и библиотека, односно прикупља, чува, обрађује, систематизује, истражује, презентује, документује, објављује и даје на коришћење филмску и пратећу филмску архивску грађу, односно културна добра од значаја за домаћу и инострану културу.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Надлежности установе су дефинисане Законом о култури, Законом о културним добрима, Законом о кинематографији, Законом о библиотечкој делатности и пратећим уредбама, одлукама, правилницима, упутствима и осталим прописима.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Југослав Пантелић, 2020-01-30

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 69, Запослени на неодређено: 62, Запослени на одређено: 7, Пол: 32 жена / 37 мушкараца Структура запослених: 1 (ДС), 30 (ВСС), 6 (ВС), 26 (ССС), 5 (ОС), 1 (КВ); Просечна година старости: 45,

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Кнез Михаилова 19 – закуп Пословни простор – 232 м2 Музеј кинотеке – Косовска 11 – закуп Пословни простор – 624 м2 Филмски архив – Кнеза Вишеслава 88 – депои: 2.567 м2 - пословна зграда 180 м2 Пословна зграда – Узун Миркова 1 – 4.400 м2

Број телефона и телефакса установе:
011/2622-555; 011/2622-587; 011/2181-576; 011/2630-703; 011/3248-250; 011/3549-794 011/3549-863

Електронска адреса установе:
kinoteka@kinoteka.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.kinoteka.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic