Завод за проучавање културног развитка

Назив установе:
Завод за проучавање културног развитка

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Риге од Фере 4

Оснивач:
Република Србија

Датум оснивања установе:
1967-06-16

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7020139

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100057744

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
7220 – истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
др Вук Вукићевић, 2017-05-29

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 27, Запослени на неодређено: 24, Запослени на одређено: 3, Жена: 17, Мушкараца: 10; Структура запослених: - 25 ВСС ( 6 доктора наука; 2 магистра) - 1 ССС - 1 ОС Просечна старост: 44,33 година

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Пословна зграда у ул. Риге од Фере 4, у Београду, право коришћења.

Број телефона и телефакса установе:
011/2637-565 011/2638-941

Електронска адреса установе:
info@zaprokul.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.zaprokul.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic