Заштита културног наслеђа

У Сектору за културно наслеђе обављају се послови који се односе на:

 • праћење и анализирање стања у делатности заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, задужбина и фондација;
 • праћење и надзор над реализацијом програма заштите културног наслеђа на Косову и Метохији праћење стања и надзор над реализацијом програма заштите културног наслеђа на Унесковој листи Светске баштине, на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног културног наслеђа, културног наслеђа од посебног значаја, као и културног наслеђа којe се налази у иностранству;
 • предлагање стратегијa и мера за њихово унапређивање и финансирање;
 • израду јединственог програмског и финансијског плана који се односи на рад библиотека и установа заштите;
 • решавање у управним стварима у области библиотечке, архивске и музејске делатности и археолошких истраживања, као заштите и коришћења културног наслеђа;
 • утврђивање и категоризацију културног добра од великог и изузетног значаја за Републику, као и брисање културних добара из регистра;
 • праћење и иницирање међународне билатералне и мултилатералне сарадње у области непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, библиотечке, музејске, архивске делатности и археолошких истраживања;
 • имплементација међународних стандарада и коневнција из области културног наслеђа;
 • међуресорна координација у спречавању незаконитог промета уметничко-историјских дела и културних добара;
 • увођење и праћење концепта интегралне и превентивне заштите културног наслеђа;
 • иницирање и реализација програма стручне перманентне едукације у области културног наслеђа и менаџмента у култури;
 • планирање и развој културног туризма у циљу одрживог развоја културног наслеђа;
 • нормативне послове у области културног наслеђа, као и други послови из делокруга Сектора.

 

Образац за достављање извештаја о реализацији пројеката у области културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности

 

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic