Javna rasprava o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti


Datum: 31.12.2018.

Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je danas javnu raspravu o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koja će trajati od 31. decembra 2018. godine do 29. januara 2019. Godine.

Javne rasprave u formi okruglog stola održaće se u sledećim gradovima:

  • Novom Sadu, 10. januara u 11 časova u Arhivu Vojvodine, Dunavska 35
  • Nišu, 17. januara u 11 časova u Istorijskom arhivu Niš, Tvrđava b.b.
  • Beogradu, 28. januara u 11 časova u Arhivu Srbije, Karnegijeva 2

Nacrt zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti možete preuzeti OVDE.

Ministarstvo kulture i informisanja poziva stručnu javnost i sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i svojim konstruktivnim predlozima doprinesu optimalnim zakonskim rešenjima.

Svi zainteresovani komentare mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare, koje mogu preuzeti na sajtu, na e-mail: zakonarhivi@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3, sa naznakom „Za Nacrt zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti”.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge, i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic