Ministarstvo kulture i informisanja pomaže rad Zadužbine Ilije M. Kolarca

  •  
  •  


Datum: 07.04.2017.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i upravnica Zadužbine Ilije M. Kolarca Jasna Dimitrijević potpisali su Ugovor o sufinansiranju tekućih rashoda i izdataka u 2017. godini, prema kojem će Ministarstvo kulture i informisanja u 2017. godini izdvojiti 4,8 miliona dinara u jednakim mesečnim ratama za funkcionisanje ove ustanove.

Ugovor je potpisan u skladu sa članom 77. Zakona o kulturi, kojim je propisano da Republika Srbija može sufinansirati tekuće rashode i izdatke ustanova i drugih subjekata u kulturi koji se ne finansiraju redovno iz njihovih budžeta, ako svojim programima trajnije zadovoljavaju kulturne potrebe građana na odgovarajućem području.

Isti član zakona propisao je da ustanove kulture uz zahtev za sufinansiranje podnose izveštaj o petogodišnjem radu i strateški razvojni plan za narednih pet godina. Takođe, visina sredstava za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka ustanova i drugih subjekata u kulturi ne može premašiti iznos od 45 odsto od ukupnih tekućih rashoda i izdataka ustanove čiji se rashodi i izdaci sufinansiraju. Zakon predviđa i da se posebni ugovori o sufinansiranju zaključuju u trajanju od jedne godine.

Zadužbina Ilije M. Kolarca u februaru ove godine obratila se Ministarstvu kulture i informisanja sa zahtevom za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka u 2017. godini. S obzirom da Zadužbina Ilije M. Kolarca spada u red ustanova koje svojom delatnošću i kontinuitetom u predstavljanju i promociji kulture i nauke na dostojan način zadovoljavaju potrebe građana Beograda i Srbije, te imajući u vidu da „Kolarac“ svojim programskim aktivnostima razvija i promoviše društvo znanja i najvažnije vrednosti srpske nauke i umetnosti, kao i da se Zadužbina ne finansira redovno iz budžeta Republike Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja odlučilo je da pomogne rad ove ustanove od velikog značaja za srpsku kulturu.

Između ostalog, ugovorom je predviđeno da Zadužbina Ilije M. Kolarca odobrena sredstva namenski koristi i da Ministarstvu dostavlja redovne mesečne i godišnji izveštaj, kao i da Ministarstvu omogući uvid u dokumentaciju u vezi sa ugovorom.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic