Obeležen Svetski dan arapskog jezika


Datum: 19.12.2018.

Pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulture Asja Drača Muntean na obeležavanju Svetskog dana arapskog jezika u  Narodnoj biblioteci Srbije rekla je da je arapski jezik jedan od najrasprostranjenijih jezika u svetu i da je u najmasovnijoj je upotrebi od jezika semitske grupe koji govori   više od 422 miliona ljudi.

„Arapski jezik vremenom stiče uzvišen status, a istovremeno postaje i jezik politike, nauke, književnosti i posebno poezije. Bogatstvo arapskog jezika je neposredno ili posredno ostavilo traga i u drugim jezicima u islamskom svetu poput  turskog, persijskog,  kurdskog,  kao i u afričkim jezicima, ali i u evropskim, naročito mediteranskim jezicima i danasje jedan od šest službenih jezika sistema Ujedinjenih nacija”, kazala je Drača Muntean.

Ona je istakla da jezik nije samo sredstvo komunikacije, već prenosilac kulturnih izraza i izražavanja kulturnog identiteta, sistema vrednosti i vizije sveta.

Jezik, prema njenim rečima,  u sebi objedinjuje kulturnu raznolikost i održava dijalog među civilizacijama, kao spona koja omogućava neposrednije odnose među društvima i bogatiju raznolikost izraza i interakcije, razmenu podrške i osnaživanje međusobnih veza.

Pomoćnica ministra podvukla je da je arapski jezik odigrao važnu ulogu i u dijalogu različitih kultura na Putu svile.

Svetski dan arapskog jezika je ustanovio Unesko 2010. godine  a obeležavanje Svetskog dana arpaskog jezika organizovao je Arapski kulturni centar u saradnji sa Grupom arapskih ambasadora u Beogradu.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic