Odgovor na „otvoreno pismo“ koje su potpisali članovi Radne grupe: Stojan Marković (Lokal Pres), Vukašin Obradović (NUNS), Dalila LJubičić (Asocijacija medija), Jelena Kleut (NDNV), Nino Brajović (UNS), Boban Tomić (ANEM) i Tanja Maksić (AOM)


Datum: 07.08.2018.

Ministarstvo kulture i informisanja osporava iznete tvrdnje da je „ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević svojim poslednjim izjavama narušio integritet članova te grupe i doveo u pitanje proklamovane namere Vlade Srbije“, navedene u pismu koje su potpisali pojedini članovi Radne grupe i proglašava ih tendencioznim i proizvoljnim.

U medijskom nastupu ministra Vukosavljevića reč je bila o pretpostavci, a nikako o „tvrdnji“ koja može da se pokaže u konačnom ishodištu kao tačna, ali i ne mora. Time se  svakako ne „prejudicira“ ishod procesa, niti se obesmišljavaju napori, već se iskazuje pretpostavka i jedna od mogućnosti.

U vezi sa navedenom tvrdnjom da „ako Ministarstvo kulture i informisanja zaista planira da u konačnom tekstu Strategije zadrži najveći deo prethodnog Nacrta Medijske strategije, iz te grupe ne vide razlog za toliko trošenja materijalnih i ljudskih resursa na izradi novog dokumenta“, Ministarstvo kulture i informisanja podseća da preko jednog svog predstavnika učestvuje u Radnoj grupi na konstruktivan način i da nije u prilici da „planira“, niti „zadržava“  izradu teksta Nacrta Medijske strategije, niti to čini.

Radna grupa jeste formirana, kao što je i ministar rekao, da bi u njoj učestvovali predstavnici svih novinarskih i  medijskih udruženja i svakako će ukupni sadržaj Medijske strategije biti predmet rada ove Radne grupe. Ministrov navod u vezi potencijalnim učešćem onoga što je prethodna Radna grupa uradila je u domenu pretpostavke, i jedino tako se može tumačiti.

Ministarstvo kulture  i informisanja sa optimizmom gleda na rad Radne grupe i očekuje da će rad na Medijskoj strategiji biti okončan u predviđenom roku.

Ministarstvo kulture i informisanja smatra da se ovakvim navodima i pogrešnom interpretacijom grubi dragoceno vreme u izradi ovako važnog dokumenta, te izražava optimizam da će Radna grupa uspešno izraditi tekst Nacrta Medijske strategije „bez ikakvog ograničenja“ i u demokratskoj atmosferi.

Ministarstvo kulture i informisanja ohrabruje potpisnike „otvorenog pisma“, da se u okviru Radne grupe, u punom kapacitetu, posvete izradi teksta Medijske strategije, umesto da se bave proizvoljnim interpretacijama i izražavaju bojazan oko stvari koje niti utiču, niti mogu uticati na njihov rad i rezultate rada. U suprotnom, mogao bi se steći utisak da je indukovanje nepostojećih kriznih situacija zapravo paravan za nešto drugo.

Ministarstvo kulture i informisanja želi svim članovima Radne grupe dobru atmosferu i kvalitetna postignuća u poslu koga su se prihvatili, a preko svog predstavnika u toj grupi davaće kao i do sada najbolji mogući doprinos.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic